Tirgoviste

Reşedinţă domnească şi capitală între 1396 si 1714, Tîrgoviştea a deţinut mai bine de trei secole statutul de cel mai important centru economic, politico-militar şi cultural-artistic al Ţarii Româneşti.
      Prima menţiune a oraşului datează din 1396, iar primul act oficial din 1406 şi aparţine lui Mircea cel Bătrân, voievod al Ţării Româneşti, ce a opus trei decenii de rezistenţă în faţa Imperiului Otoman, cu victorii răsunatoare. Din 1424 se păstrează prima reglementare comercială făcută de domnitorul Dan II, ce stabileşte relaţiile vamale ale târgoveţilor locali cu alţi negustori.
      Vlad Ţepeş urcă pe tron în 1456 şi se înscrie în istorie cu victoria din 1462 împotriva sultanului Mehmet II, cuceritorul Constantinopolelui. Voievodul Radu cel Mare reclădeşte, începând cu 1499, biserica "Sf. Nicolae din Deal", cunoscută azi ca Mânăstirea Dealu.
      Mihai Viteazul a reuşit în 1600, pentru prima oară, unirea celor trei principate româneşti si era recunoscut în întreaga Europă ca un apărător al creştinătăţii.
      Matei Basarab (1632-1654) a fost un mare sprijinitor al culturii. El a întărit fortificaţiile oraşului, a reparat vechi biserici şi a construit multe altele noi. După Constantin Brâncoveanu, care a asigurat timp de un sfert de veac stabilitatea ţării, a urmat un secol al domnilor fanarioţi. Vechea cetate de scaun este cu adevarat părasită.
      Răscoala lui Tudor Vladimirescu, din 1821, după ce străluceşte la Bucureşti, restabilind domniile pământene pe scaunul ţării, se sfârşeşte trist la Tîrgovişte. Tudor şi mulţi dintre soldaţii săi sunt masacraţi de eterişti pe locul din faţa Mitropoliei, unde s-a ridicat o cruce de piatră, în amintirea lor.
      Tîrgoviştenii au participat activ la revoluţia română din 1848 şi au susţinut toate actele politice ale unioniştilor.
      Modernizarea societăţii româneşti la sfârşitul secolului al XIX-lea a însemnat un mare avans economic, ilustrat prin iluminarea oraşului în 1863, inaugurarea cursei de diligenţe şi apoi de cale ferată Bucureşti-Tîrgovişte, înfiinţarea primei întreprinderi industriale - Arsenalul armatei şi construirea rafinăriilor de petrol.
      Tîrgoviştea şi-a plătit tributul de sânge în toate marile bătălii ale naţiunii: războiul de independenţă din 1877-1878, primul şi al doilea război mondial. (citeşte mai mult pe site-ul Primăriei Tîrgovişte)

fundal_ruine_index.png

 

battlements.png